THE STUDY OF FLAVONOID COMPOSITION AND ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF NOOTROPIC SPECIES

DOI: https://doi.org/10.29296/25877313-2020-04-05
Download full text PDF
Issue: 
4
Year: 
2020

E.A. Dorovskikh Post-graduate Student, Department of the Pharmaceutical Natural Science, Institute of Pharmacy, Sechenov University E-mail: 5ksusha5@mail.ru D.A. Trashchenkova Assistant, Department of the Pharmacology, Institute of Pharmacy, Sechenov University E-mail: music-of-stars@mail.ru T.Yu. Kovaleva Ph.D. (Pharm.), Associate Professor, Department of the Pharmaceutical Natural Science, Institute of Pharmacy, Sechenov University E-mail: tatyana_kovaleva_75@inbox.ru V.A. Ermakova D.Sc. (Pharm.), Professor, Department of the Pharmaceutical Natural Science, Institute of Pharmacy, Sechenov University E-mail: ermakova1701@yandex.ru

In modern society, necessity for neuroprotectors is increasing, including drugs with nootropic and antioxidant effects. Chemical screening of nootropic species showed the presence of various groups of biologically active substances. Phenolic compounds are dominant, including flavonoids, which are known for their antioxidative activity. The aim. To conduct a study of the qualitative composition and quantitative content of flavonoids and determine the antioxidant activity of the devel-oped nootropic species. Material and methods. Qualitative analysis was carried out by TLC. The quantitative content of flavonoids was determined by spectrophotometric method. The antioxidant activity of nootropic species was proved by spectrophotometric method based on the inhibition reaction of 2,2-diphenyl-1-picrylhydrazyl radical (DPPH). Results. As a result of the research, the qualitative composition of the nootropic species was studied. Up to 9 phenolic compounds were found, among them the following compounds were identified: rutin, quercetin, hyperoside, and chorogenic acid. The sum of flavonoids in terms of rutin in the nootropic species was 2.22 ± 0.11%. As a result of the research, the antioxidant activity of nootropic species was proved, the IC50 value was 6.33 ± 0.25 mg / ml. Conclusion. As a result of the study, the qualitative composition of the nootropic species was examined and the sum of flavonoids in terms of rutin was determined. The antioxidant activity of nootropic species has been proven.

Keywords: 
nootropic drugs
herbal species
flavonoids
spectrophotometry
rutin
antioxidative activity
2
2-diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

References: 
  1. Burcev A., Gizatulina L., Il'nickij A., Proshchaev K., Tkachenko E. Geriatricheskij podhod i demenciya: povyshenie kvalifikacii specialistov, Vrach. 2018; 29(6): 79-83.
  2. Enogieru A.B. et al. Rutin as a Potent Antioxidant: Implications for Neurodegenerative Disorders. Oxidative Medicine and Cellular Longevity. 2018:1-17.
  3. Khasanov S.R. Antioksidantyu i biologicheski aktivnyue soedineniya sborov. Farmatsiya. 2003; 4:28-29.
  4. Ismailov I.Z., Sabirova T.S. Izuchenie antioksidantnyukh svoistv sukhogo ekstrata Padusgrayanae Maxim. Dostizheniya nauki i obrazovaniya. 2017; 1(14).
  5. Khasanov V.V., Ryuzhova G.L., Maltseva E.V. Metodyu issledovaniya antioksidantov. Khimiya rastitelnogo syurya. 2004; 3:63–75.
  6. Gimadieva A.P., Khazimullina Yu.Z., Belaya E.A., Zimin Yu.S., Abdarakhmanov I.B., Mustafin A.G. Ekspress-otsenka antioksidantnoi aktivnosti proizvodnyukh uratsila. Biomeditsinskaya khimiya. 2015; 61(6):765-769.
  7. Volodin V.V. i dr. Antioksidantnyue svoistva ekstratov rastenii semeistva Lamiaceae, proizrastayushchikh v respublike Komi. Izvestiya Komi nauchnogo tsentra Uro RAN. 2014; 1(17):27-31.
  8. Alekseeva L.I., Teteryuk L.V., Byustrushkin A.G., Bulyusheva L.A. Fenolnyue soedineniya i antioksidantnaya aktivnost uralskikh predstavitelei roda Thymus (Lamiaceae). Rastitelnyue resursyu. 2012; 1:110-118.
  9. Khilko S.L., Makarova R.A., Semenova R.G. Antiradikalnaya aktivnost vanilinov v reaktsiyakh s DFPG. Vestnik Novgorodskogo gosudarstvennogo universiteta. 2017; 5(103):93-96.