№7 / 2016

  1. Dan V.N., Sapelkin S.V., Legonkova O.A., Tsygankov V.N., Varava A.B., Kedik S.A., Zhavoronok E.S., Panov A.V.
  2. Rakhmetova A.A., Bogoslovskaja O.A., Olkhovskaya I.P., Zhigach A.N., Iljina A.V., Varlamov V.P., Glushchenkо N.N.
  3. Gusev N.F., Dokuchaeva Yu.A., Trubnikov V.V.
  4. Shibnev V.A., Deryabin P.G., Purygin P.P., Moiseev I.K., Bormasheva K.M., Garaev T.M., Finogenova M.P., Botikov A.G., Mishin D.V.
  5. Gordonova I.K., Nikitina Z.K., Wu Dyk Thao
  6. Bobyleva R.I., Savina T.A.
  7. Zhinzhilo T.A., Kolpakov A.V., Mikhaylenko D.S., Kekeeva T.V., Kushlinskii N.E.