STUDY OF THE ADSORPTION ACTIVITY OF CORN SILK WASTE AND EVALUATION OF THE POSSIBILITY OF CREATING AN ENTEROSORBENT ON THE BASIS THEREOF

DOI: https://doi.org/10.29296/25877313-2019-03-07
Download full text PDF
Issue: 
3
Year: 
2019

Nguyen Thi Ngan Post-graduate Student, Faculty of Drug Industrial Technology, Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University E-mail: nganbn1504@gmail.com M.G. Ozhigova Ph.D. (Pharm.), Associate Professor, Faculty of Drug Industrial Technology, Saint-Petersburg State Chemical and Pharmaceutical University E-mail: maria.ozhigova@pharminnotech.com

Enterosorbents – is one of the most important groups of drugs which can adsorb various chemical and biological objects of endogenous and exogenous origin in the gastrointestinal tract, without entering into chemical reactions. It is not only used to treat poisoning and gastrointestinal problems but also prescribed for other various diseases, as well as atopic, allergic dermatitis and chronic kidney disease. Corn silk waste is a promising source of enterosorbent. The aim of research: Study some properties of corn silk waste, thereby evaluate the possibility of creating an enterosorbent from corn silk waste. Materials and methods: The research object was dry corn silk waste after obtaining extracts. The qualitative analysis of corn silk waste’s chemical composition was determined according to generally accepted methods. Quantitative determination of water-soluble polysaccharides and pectin was performed by the gravimetric method. Spectrophotometric methods are applied for the determination of adsorption activity. Results and discussion: The chemical composition study of corn silk waste indicated that the waste contains saponins, tannins, amino acids, flavonoids, water-soluble polysaccharides (2.49 ± 0.13%) and pectin substances (2, 86 ± 0.11%). Its adsorption activity was 34,03±1,27 mg/g. Conclusion: Based on the chemical composition and adsorption activity in responding to methylene blue, corn silk waste may be recommended to use as an enterosorbent.

Keywords: 
adsorption activity
waste
corn silk
enterosorbent

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

References: 
  1. Popilov M.A., Ketova G.G., Men'shikova S.V. Primenenie ehnterosorbenta Polisorb MP (kremniya dioksida kollo-idnogo) v kompleksnoj terapii razlichnyh patologiche-skih sostoyanij u detej // Sovremennye problemy nauki i obrazovaniya. 2016. № 6. S. 184.
  2. Kelus N.V. Babeshina L.G., Dmitruk S.E., Subbotina N.S., Nikiforov L.A. Adsorbcionnaya aktivnost' syr'ya vodno-bolotnyh rastenij Zapadnoj Sibiri // Byulleten' sibirskoj mediciny. 2009. № 8. S. 4.
  3. Nikolaev V.G. Mihalovskij S.V., Gurina N.M., Martynov A.K. Sovremennye ehnterosorbenty i mekhanizmy ih dej-stviya // EHfferentnaya terapiya. 2005. T. 11. № 4. S. 3–17.
  4. Nguen.T.N., Ozhigova M.G. EHkstragirovanie flavonoidov ctolbikov s ryl'cami kukuruzy s ispol'zovaniem ul'-trazvuka // Sb. materialov VIII Vseross. nauch. konf. stu-dentov i aspirantov s mezhdunarodnym uchastiem «Mo-lodaya farmaciya – potencial budushchego», Sankt-Peterburg, 23–24 aprelya 2018 g. SPb.: Izd-vo SPHFU. 2018. S. 471–472.
  5. Nikolaev V.G., Mihalovskij S.V., Nikolaeva V.V. Oleshchuk A.M., Lisnichuk N.E. EHnterosorbciya: sostoyanie voprosa i perspektivy na budushchee // Vestnik problem biologii i mediciny. 2007. № 4. S. 7–17.
  6. Kovalev V.N., Popova N.V. Kislichenko V.S. Praktikum po farmakognozii / Pod obshch. red. V.N. Kovaleva. Har'kov: Izd-vo NfaU. Zolotye stranicy. 2003. C. 512.
  7. Minina S.A., Pryahina N.I., Lanina N.E. Izuchenie sosta-va i sorbcionnoj sposobnosti shrota travy kasatika mo-lochno-belogo-Iris Lactea Pall // Farmaciya. 2003. № 5. S. 29–32.
  8. Bubenchikova V.N., Kondratova YU.A. Izuchenie polisaha-ridnogo i mineral'nogo sostava travy shalfeya mutovcha-togo (Salvia verticillata L.) // Himiya rastitel'nogo syr'ya. 2008. S. 3.
  9. Gernikova E.P. Lutceva A.I., Bokovikova T.N., Mamashi-na E.A., Biglova YU.R. Opredelenie adsorbcionnoj aktiv-nosti ehnterosorbentov // Vedomosti Nauchnogo centra ehks-pertizy sredstv medicinskogo primeneniya. 2013. S. 4.
  10. Gosudarstvennaya farmakopeya Rossijskoj Federacii XIV izd. T. 1. M.: FEHMB, 2018. 1814 s.