STANDARDIZATION OF DENTAL PHARMACEUTICAL FILM BASED ON SUCCINIC ACID AND CHLORIDE CETYLPYRIDINIUM USING THE METHOD HIGHLY EFFICIENT LIQUID CHROMATOGRAPHY

DOI: https://doi.org/10.29296/25877313-2019-08-03
Issue: 
8
Year: 
2019

N.N. Nozhkina Senior Lecturer, Department of Pharmacy and Chemistry, Pharmaceutical Faculty, South-Ural State Medical University (Chelyuabinsk) E-mail: nozhkina.natalya@mail.ru E.V. Simonyan Ph.D. (Pharm.), Associate Professor, Head of the Department of Pharmacy and Chemistry, Pharmaceutical Faculty, South-Ural State Medical University (Chelyuabinsk) E-mail: elenasimonian@yandex.ru A.I. Sinitsky Ph.D. (Med.), Associate Professor, Head of the Department of Biochemistry. R.I. Lifshits, South-Ural State Medical University (Chelyuabinsk) E-mail: sinitskiyai@yandex.ru

A method has been developed for the quantitative determination of succinic acid and cetylpyridinium chloride with the joint presence in dental medicinal films by high performance liquid chromatography. The evaluation of the suitability of the chromatographic system. The technique is validated by parameters: specificity, linearity, analytical domain, accuracy and precision. It was established that the technique is linear in the concentration range for succinic acid 0,05 to 0,15 mg/ml, forcetylpyridinium chloride  from 0,02 to 0,06 mg/ml, the correlation coefficient approaches 1; relative standard deviation of determination does not exceed 2%.

Keywords: 
succinic acid
cetylpyridinium chloride
dental medicinal film

References: 
  1. Kondyurova E.V., Vlasov A.P., Deryabina E.V., Adamchik R.A., Akimov V.V., Polozova E.I., Tashina E.A. Metabolicheskie effekty kombinirovannoj terapii pri hronicheskom parodontite //Ul'yanovskij mediko-biologicheskij zhurnal. 2018. № 1. S. 8693.
  2. Patent na izobretenie № 2617238 / Nozhkina N.N., Simonyan E.V., Sinickij A.I., Filimonova O.I., SHishkova YU.S., Belousova E.O. // Byulleten' «Izobreteniya. Poleznye modeli». 2017. № 12.
  3. Gosudarstvennaya farmakopeya Rossijskoj Federacii HIV izdaniya. T. I. Rezhim dostupa: http://femb.ru/femb/ pharmacopea.php. Ssylka aktivna na 16.03.2019.
  4. GOST R ISO 5725-1-2002 Tochnost' (pravil'nost' i precizionnost') metodov i rezul'tatov izmerenij. Rezhim dostupa: http://docs.cntd.ru/document/1200029975. Ssylka aktivna na 16.03.2019.
  5. RMG 61-2010 Gosudarstvennaya sistema obespecheniya edinstva izmerenij. Pokazateli tochnosti, pravil'nosti, precizionnosti metodik kolichestvennogo himicheskogo analiza. Metody ocenki. Rezhim dostupa: http://docs.cntd.ru/document/1200094703. Ssylka aktivna na 16.03.2019.
  6. ICH Q2(R1)Validation of Analytical Procedures: Text and Methodology / ICH Harmonized Tripar-tite Guidelines. Режим доступа: http://www.sciepub.com/reference/78818. Ссылка активна на 16.03.2019.