PHYSIOLOGICAL AND TECHNOLOGICAL ASPECTS OF ERGOALKALOID BIOSYNTHESIS IN SAPROPHYTIC CULTURE THE CLAVICEPS PURPUREA (FR.) TULASNE (REVIEW)

DOI: https://doi.org/10.29296/25877313-2019-10-05
Issue: 
10
Year: 
2019

R.I. Bobyleva Ph.D. (Biol.), Leading Research Scientist, All-Russian Institute of Medicinal and Aromatic Plants (Moscow) E-mail: vilarnii@mail.ru P.S. Savin Ph.D. (Biol.), Leading Research Scientist, All-Russian Institute of Medicinal and Aromatic Plants (Moscow)

This review shows that to obtain high yields of ergoalkaloids (EA) in saprophytic culture, it is imperative to obtain highly productive strains of the Claviceps fungi  producers of peptide EA, which are stable in physiological and biochemical parameters. After obtaining the producer strain EA, it is necessary for it to create such nutrient media and cultivation conditions under which the realization of its potential possibilities will be most favorable. It is important to note that nutrient media and culture conditions are strain-specific and that the qualitative and quantitative composition of nutrient media, additional introduction of EA precursors into culture medium and culture conditions can stimulate the biosynthesis capacity of EA or suppress it.

Keywords: 
ergot alkaloids
funcus Claviceps
saprophytic culture

References: 
 1. Sharma Niti, Sharma Vinay K., Manikyam Hemanth Kumar and Krishna Acharya Bal. Ergot Alkaloids: A Review on Therapeutic Applications // European Journal of Medicinal Plants. 2016. V. 14. № 3. P. 117.
 2. Trumpe T.E., Kolhir O.K., Omel'nickij P.P. i dr. Trudy VILAR. Himiya, tekhnologiya, medicina. M. 2000. S. 200209.
 3. Barsegyan A.G. Razrabotka metodov selekcii i povysheniya produktivnosti shtammov-producentov ergoalkaloidov v saprofitnyh usloviyah kul'tivirovaniya: Avtoref. diss. … kand. biol. nauk. M. 2009. 172 s.
 4. Bojchenko L.V. Biosintez ergoalkaloidaagroklavina mutantnym shtammom mikroskopicheskogo griba Claviceps fusiformis VKMF-2609: Avtoref. diss. … kand. biol. nauk. M. 2004. 154 s.
 5. SHain S.S. Vozdelyvanie sporyn'i na rzhi // Obzornaya informaciya «Lekarstvennoe rastenievodstvo». M.: CBNTI Minmedbioprom. 1987. Vyp. 4. 50 s.
 6. Buzilova I.G., Bojchenko D.M., Bojchenko L.V., Zelenkova N.F., Arinbasarov M.U., Baskunov B.P., Reshetilova T.A. Vliyanie mutacionnogo processa na obrazovanie alkaloidov u Penicilliumroque fortii BKMF-141 i P. Fellutanum BKMF-1073 // Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya. 2000. T. 36. № 3.
 7. S. 322327.
 8. Veprickaya I.G., Bojchenko L.V., Arinbasarov M.U., Zelenkova N.F., Bobkova N.V. Poluchenie producentov ergoalkaloidov metodom inducirovannogo mutageneza // Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya. 2002. T. 38. № 1. S. 3539.
 9. Schmauder H.P., Groger D. Selection of ergot alkaloid producers by induced mutagenesis // Acta Biotechnol. 1983. V. 3. № 4. Р. 379382.
 10. Sergeeva A.V. Azotnaya regulyaciya biosinteza avermektinov u shtammov Streptomyces avermitilis: Avtoref. diss. … kand. biol. nauk. M. 2001. 135 s.
 11. Rehacek Z. Ergot alkaloids and some problems of the physiology of their formation // Zentralblatt fur Bakteriologie, Para-sitenkunde, Infektionskrankheitenund Hygiene. 1974. V. 129. № 12. P. 2049.
 12. Rehacek Z. Physiological controls and regulation of ergot alkaloid formation // Folia Microbiol. 1991. V. 36. № 4. P. 323342.
 13. Karanova S.L., Urmancev V.V. Selekciya variantnyh kletochnyh linij lyucerny s povyshennoj aktivnost'yu peroksidazy // Fiziologiya rastenij. 1996.
 14. T. 43. № 1. S. 104110.
 15. Rzhekhachek Z. Nekotorye aspekty regulyacii sinteza ergoalkaloidov // Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya. 1992. T. 28. Vyp. 6. S. 828843.
 16. Bobyleva R.I., Savina T.A. Aminokisloty – predshestvenniki ergoalkaloidov u gribov roda Claviceps // Voprosy biologicheskoj, medicinskoj i farmacevticheskoj himii. 2017. № 1. T. 20. S. 3134.
 17. Abe M., Yamano T., Kozu Y., Kosumoto M. Qualitative determination of the ergot alkaloids present in the sklerotia and saprophytic cultures of ergot fungi // J. Agric. Chem. Soc. Japan. 1955. P. 697703.
 18. Reshetilova T.A., Kozlovskij A.G. Biosintez alkaloidov micelial'nymi gribami // Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya. 1990. T. 26. Vyp. 3. S. 291306.
 19. Rzhekhachek 3. Fiziologicheskie aspekty obrazovaniya alka-loidov sporyn'i: Per. s angl. // Prikladnaya biohimiya i mikrobiologiya. 1983. T. 19. Vyp. 2.
 20. S. 267269.
 21. Savin P.S. Osobennosti regulyacii konidiogeneza v usloviyah glubinnogo kul'tivirovaniya elitnogo infekcionnogo materiala sporyn'i Claviceps purpurea (Fr.) Tul.: Avtoref. diss. … kand. biol. nauk. M. 2007. 125 s.
 22. Kozlovskij A.G. Issledovanie alkaloidov saprofitnyh gribov: biosintez, struktura, svojstva, himiko-mikrobiologicheskij sintez. Avtoref. diss. … dokt. biol. nauk. M. 1987. 40 s.
 23. Keller U. Biosynthesis of ergotamine in protoplasts of Claviceps purpurea // J. Gen. Microbiol. 1980. V. 118. Part. 2. P. 485494.
 24. Tudzynsk P., Correia T., Keller U. Biotechnology and genetics of ergot alkaloids // Applied Microbiology and Biotechnology. 2001. V. 57. Iss. 56.
 25. Р. 593–605.
 26. Bobyleva R.I., Savina T.A. Izuchenie vliyaniya razlichnyh uglevodov na rostovye i biosinteticheskie harakteristiki shtamma Claviceps purpurea 07-T // Sb. nauchnyh trudov mezhdunar. nauchno-praktich. konf. «Biologicheskie osobennosti lekarstvennyh i aromaticheskih rastenij i ih rol' v medicine», posvyashchennoj 85-letiyu VILAR. 2016. S. 192194.
 27. Sarkisova M.A., Savina T.A. Izuchenie massoobmena u kletok saprofitnokul'tiviruemoj sporyn'i // Mikologiya i fitopatologiya. 1990. T. 24. № 6.
 28. S. 569571.
 29. Kren V., Harazim P., Malinka Z.X. Claviceps purpurea (Ergot): Culture and Bioproduction of ergot alkaloids // Biotehnology in Agriculture and Forestry.
 30. V. 28. Medicinal and Aromatic Plants VII. Springer-Verlag Berlin Heidelberg. 1994. P. 139156.
 31. Kybal J., Svoboda E., Strnodova K et al. Role Organic Acid Metabolism in the Biosynthesis of Peptide Alkaloids // Folia Microbiol. 1981. V. 26.
 32. P. 112–119.
 33. Taber W.A., Vining L.C. The influence of certain factors on the in vitro production of ergot alkaloids by Claviceps purpurea (Fries) Tuasne // Can. J. Microbiol. 1958. V. 45. P. 611620.
 34. Arcatоnе F., Chain E.B., Ferretti A., Mnghetti A., Pennela P., Tonollo A., Vero L. Production of a new lysergic acid derivative in submerged culture by a strain of Claviceps paspali Stevens & Hall // ProcR. Soc. Lond. (Biol). 1961. V. I55. P. 2654.
 35. Tudzynski B., Holter K., Correia T. Arntz C, Grammel N., Keller U. Evidence for an ergot alkaloid gene claster in Claviceps purpurea // Mol. Gen. Genet. 1999. V. 261. № 1. P. 133141.
 36. Puc A., Socic H. Carbohydrate nutrition of Claviceps purpurea for alkaloid production, related to die osmolarity of media // Europ. J. Appl. Microbiol. 1972. V. 4. P.283-290.