SPONTANEOUS PLATELET AGGREGATION AND IMMUNOCYTOKINES AND HORMONES INFLUENCE IN THYROID DYSFUNCTION

DOI: https://doi.org/10.29296/25877313-2019-01-02
Download full text PDF
Issue: 
1
Year: 
2019

I.V. Ralchenko Dr.Sc. (Biol.), Professor, Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of Russia E.L. Rudzevich Ph.D. (Biol.), Associate Professor, Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of Russia E.S. Ralchenko Oncologist surgeon, Multidisciplinary Clinical Medical Center "Medical City" (Tyumen) E.M. Shapovalova Dr.Sc. (Biol.), Professor, Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of Russia M.V. Chepis Junior Research Scientist, Tyumen State Medical University of the Ministry of Health of Russia E-mail: 89829174553@mail.ru

The change of spontaneous aggregation (SA) was investigated and the influence of the immuncytokines level, the hormones of thyrotropic and free tetraiodthyronine in patients with hypothyroidism, non-toxic single/multinodular goiter and in patients with combined pathology (single/manynodular non-toxic goiter and hypothyroidism). The aim of our study was to study spontaneous aggregation and immunocytokine levels in patients with hypothyroidism, non-toxic sin-gle/multinodular goiter and in patients with combined pathology (single/manynodular non-toxic goiter and hypothyroidism). Results and conclusions. In patients with thyroid pathology there is a growth of SA reaching its maximum in patients with combined pathology. The concentration of immunocytokines (IL-6, TNF-α, IL-8, homocysteine) besides endoteline-1 in patients with hypothyroidism and combined pathology did not differ from the control. SA significantly correlates with IL-8, homocysteine and endoteline-1 due to the group. The level of SA does not depend on the hormone level (TTG and T4 free) and IL-6 and TNF-α in all investigated groups including control.

Keywords: 
hypothyroidism
non-toxic goiter
aggregation
platelet
immuncytokines

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

References: 
  1. Egorova E.N., Vavilova T.V., Ivanov A.M., Haritonov M.A., Kalinina N.L., Tatarkin A.A. Sistema svertyvaniya krovi u bol`nyh s nedostatochnoy funkciey shhitovidnoy zhelezy // Tromboz, gemostaz i reologiya. 2013;4(56): 64–69.
  2. Yango J., Alexopoulou O., Eeckhoudt S., Hermans C., Daumerie C. Evaluation of the respective influence of thyroid hormones and TSH on blood coagulation parameters after total thyroidectomy // Eur. J. Endocrinol. 2011; 164(4): 599–603.
  3. Squizzato A. Romualdi E., Büller H.R. et al. Thyroid dysfunction and effects on coagulation and fibrinolysis: a systematic review // J. Clin. Endocrinol. Metab. 2007; 92: 2415–20.
  4. Kozlovskiy V.I., Kovtun O.M., Serouhova O.P. Detkovskaya I.N., Kozlovskiy I.V. Metody issledovaniya i klinicheskoe znachenie agregacii trombocitov. Fokus na spontannuyu agregaciyu // Vestnik VGMU. 2013; 12(4): 79–91.
  5. Buryachkovskaya L.I., Uchitel` I.A., Sumarokov A.B. i dr. Polifunkcional`nost` trombocitov, ih aktivaciya i vozmozhnosti ee ocenki // Byulleten` NCSSH im. A.N. Baku-leva RAMN. 2007; 8(2):43–50.
  6. Morozova I.Yu., Strambovskaya N.N., Kuznik B.I. Adgeziv-no-agregacionnaya aktivnost` formennyh e`lementov krovi v patogeneze ostryh narusheniy mozgovogo krovoobrashheniya // Zabaykal`skiy medicinskiy vestnik. 2014; 3:61–68.
  7. Eldor A., Rachmilewitz E.A. The hypercoagulable state in thalassemia // Blood. 2002; 99(1): 36–43.
  8. Mel`nik I.R. Narusheniya v sisteme gemostaza u bol`nyh s tireotoksikozom // Medicinskie novosti. 2008; 11: 26–29.
  9. Shpak I.R. Vozmozhnosti korrekcii agregacionnoy spo-sobnosti trombocitov // Recept. 2008; 4(60):111–116.
  10. Shurygin M.G., Shurygina I.A., Kanya O.V. Dremina N.N., Lushnikova E.L., Nepomnyashhih L.M. Znachenie povysheniya produkcii e`ndotelina pri infarkte miokarda // Fun-damental`nye issledovaniya. 2015; 1:1281–1287.