THE COMPONENT COMPOSITION OF ESSENTIAL OIL OF THE NEW PEPPERMINT (MENTHA×PIPERTITA L.) VARIETY «KAZACHKA»

DOI: https://doi.org/10.29296/25877313-2020-03-08
Download full text PDF
Issue: 
3
Year: 
2020

O.A. Bykova Ph.D. (Agrical.), Director, North Caucasus branch of All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants A.Y. Anikina Research Scientist, North Caucasus branch of All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants N.C. Tropina Senior Research Scientist, North Caucasus branch of All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants R.R. Thaganov Senior Research Scientist, North Caucasus branch of All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants A.I. Morozov Dr.Sc. (Agricul.), All-Russian Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (Moscow) F.M. Khazieva Ph.D (Biol.), Head of Department of Agrobiology and Selection, All-Russian Scientific Research Institute of Medicinal and Aromatic Plants (Moscow). E-mail: vilar.6@yandex.ru

A new variety of peppermint «Kazachka» have been created by the method of clone selection. In the article described the characteristics of new variety for economic and valuable characteristics in comparison with the zoned variety «Kubanskaya 6». The yield of air-dry leaf of the «Kazachka» variety is 1.98-2.26 t / ha, the yield of rhizomes is 12.0-12.6 t / ha, which exceeds the zoned variety «Kubanskaya 6» by 18% and 12%, respectively. The essential oil content is 2.2-2.5%, the menthol content in the oil is up to 48 %. The study of the component composition of the essential oil of the new variety «Kazachka» and the variety «Kubanskaya 6» showed its identity in many components, with the exception of γ-terpinen, which is not found in the grade «Kubanskaya 6». The main components of essential oil in both varieties are menthol (47.8 and 41.8 %), mentone ketones (10.4 and 13.7%) and iso-mentone (21.9 and 23.52%), which allows us to attribute the essential oil of the studied varieties to the menthol chemotype. The ratio of these components in the varieties «Kazachka» and «Kubanskaya 6» is 1.145; 0.758; 0.935, respectively. In the essential oil of the «Kazachka» variety, there is a predominance over the «Kuban 6» variety in the components pulegon (4,313), sabinen (2,479), trans-karyophylene (2,351), germacrene D (2,090), iso-Menthyl acetate (1,778). The «Kubanskaya 6» variety has an increased content of β-myrcene and piperitone components, the ratio of which over the «Kazachka» variety is 5.074 and 3.705 times, respectively. The maximum inter-port differences were found in the content of such a component of essential oil as limonene – in the oil of the «Kazachka» variety, it is 28 times more than in the «Kubanskaya 6» variety. The new variety «Kazachka» is not affected by powdery mildew and rust; is suitable for mech-anized cleaning; it has been recommended for cultivation on a pharmacy leaf.

Keywords: 
Mentha×pipertita L.
variety
essential oil
component composition

It appears your Web browser is not configured to display PDF files. Download adobe Acrobat или click here to download the PDF file.

References: 
 1. Atlas lekarstvennyh rastenij Rossii. Pod obshch. red. V.A. Bykova. M.: 2006. S. 200202.
 2. Iscan G., Kirimer N., Kürkcüoglu M., Can Baser K.H., Demirci F. Antimicrobial screening of Mentha piperita essentialoils. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 2002; 50(14):3943–3946.
 3. Sokovic M.D., Vukojevic J., Marin P.D., Brkic D.D., Vajs V., van Griensven L.J.L.D. Chemical composition of essentialoils of Thymus and Mentha species and their antifungal activities. Molecules. 2009; 14(2):238–249.
 4. Miyazawa M., Watanabe H., Umemoto K., Kameoka H. Inhibition of acetylcholinesterase activity by essential oils of Mentha species. Journal of Agricultural and Food Chemistry. 1998; 46(9):3431–3434.
 5. Schuhmacher A., Reichling J., Schnitzler P. Virucidal effect of peppermint oil on the enveloped viruses herpes simplexvirus type 1 and type 2 in vitro. Phytomedicine. 2003; 10(6–7):504–510.
 6. Voronina E.N., Gorbunov Yu.N., Gorbunova E.O. Novye aromaticheskie rasteniya dlya Nechernozem'ya. M.: «Nauka». 2001. 173 s.
 7. Kasimovskaya N.N., Persidskaya K.G., Dubovik N.A. Ispol'zovanie biologicheskih osobennostej Mentha h piperita L. v medicine, kosmetike, pishchevoj promyshlennosti i v zhivotnovodstve. Lesnye biologicheski aktivnye resursy. Dal'nevostochnyj NII lesnogo hozyajstva. Habarovsk, 2007. S. 299304.
 8. Solonickaya V.B., Kas'yanova N.V. Sostoyanie i perspektivy selekcii myaty perechnoj. Nauchno-tekhnicheskaya byulleten' VNII maslichnyh kul'tur. Krasnodar. 2000; 123:6973.
 9. Red'kin N.E. Agrohimicheskie osobennosti i vodno-fizicheskie svojstva chernozemov Kubani. Trudy Kubanskogo s.-h. instituta. 1968; 19: 27.
 10. Selekciya efiromaslichnyh kul'tur (metodicheskie ukazaniya). Pod red. A.I. Arinshtejn. Simferopol', 1977. 152 s.
 11. Govorova G.F. Metody ocenki sel'skohozyajstvennyh kul'tur pri selekcii na immunitet. M.: Izdatel'stvo RGAU-MSKHA, 2011. 65 s.
 12. Dospekhov B.A. Metodika polevogo opyta (s osnovami statisticheskoj obrabotki). M.: Agropromizdat, 1985. 351 s.
 13. Metodika provedeniya ispytanij na otlichimost', odnorodnost' i stabil'nost' myata perechnaya (Mentha hpiperita L.) RTG/229/1 ot 14.07.2009 g. № 12-06/16. https://gossortrf.ru/22-metodiki-ispytaniy-na-oos.html.
 14. Patent na selekcionnoe dostizhenie № 10747 ot 19.12.2019 g. Sort myaty perechnoj «Kazachka». Bykova O.A., Anikina A.Yu., Morozov A.I., Tropina N.S., Thaganov R.R., Hazieva F.M. Data prioriteta 08.11.2018.
 15. Voronina E.P., Bel'fler A.G., Skvorcova A.B. i dr. Kachestvo myatnogo masla razlichnyh sortov. Pishchevaya pro-myshlennost'. 1991: 7:76–77.
 16. Morozov A.I. Myata perechnaya: sorta i tekhnologiya vozdelyvaniya v Nechernozemnoj zone Rossii. M.: De Libri, 2019. 206 s.
 17. Mint: the genus Mentha. Ed. B.M. Lawrence. CRC Press, 2006. 598 p.
 18. Orav A., Raal A., Arak E. Comparative chemical composition of the essential oil of Mentha piperita L. from various-geographical sources. Proceeds of Estonian Academy of Science. Chemistry. 2004; 53(4):174181.