№11 / 2020

  1. Luzhanin V.G., Ponkratova A.O., Whaley A.K., Grishukova E.A., Yakovlev G.P.
  2. Вochanova E.N., Gackich I.V., Potupchik T.V., Veselova O.F., Nozdrachev K.G.
  3. Ligacheva A.A., Rechetov Y.E., Avdeeva E.Yu., Danilets M.G., Trofimova E.S., Sherstoboev E.Yu., Belousov M.V.
  4. Grigorkevich O.S., Mokrov G.V., Zolotov N.N., Barchukov V.V., Kryzhanovskii S.A., Gudasheva T.A.
  5. Razuvaeva Ya.G., Markova K.V., Toropova A.A., Olennikov D.N.
  6. Grabeklis A.R., Skalnaya A.A., Mazaletskaya A.L., Ajsuvakova O.P.
  7. Zagoskina N.V., Lapshin P.V., Nazarenko L.V., Sazhina N.N.
  8. Nguyen Van Zhang, Vu Thi Ngoc Diep, Pham Khanh Huyen, Kalashnikova E.A., R.N. Kirakosyan.