№4 / 2021

  1. Khaibullin R.G., Volkova L.V.
  2. Ferubko E.V., Nikolaev S.M., Dargaeva T.D.
  3. Borovskiy B.V., N.O.Koval', Kompancev V.A., Kodonidi I.P., Larskiy M.V., Rasskazov A.G.
  4. Razuvaeva Ya.G., Toropova A.A., Banzaraksheev V.G., Ayusheeva V.V.
  5. Kodentsova V.M., Leonenko S.N., Beketova N.A., Kosheleva O.V., Vrzhesinskaya O.A., Sokolnikov A.A., Shevyakova L.V., Risnik D.V., Zorin S.N.
  6. Konkov V.G., Kasabov K.A., Naplekova P.L., Narkevich V.B., Kudrin V.S., Kolik L.G.
  7. Skalny A.A
  8. Boldyreva Yu.V., Kurlovich N.A., Lebedev I.A., Bragin A.V., Shikhshabekova W.A., Zaitkhanova K.E.