№2 / 2022

  1. Arkhincheeva N.T., Balkhaev I.M.
  2. Saybel O.L.
  3. Shamilov A.A., Bubenchikova V.N., Garsiya E.R., Ibaeva Kh.A., Larsky M.V.
  4. Zolotov S.A., Ponomarev E.S., Dain I.A., Demina N.B., Zolotova A.S., Retivov V.M., Buzanov G.A.
  5. Ghadeer Balloul, Martceva D.S., Zhilyakova E.T., Boyko N.N., Abdulhadi A. Bakri, Wissam Mahmoud Dawood al-rubaye
  6. Shestopalov A.V., Kolesnikova I.M., Gaponov A.M., Grigoryeva T.V., Khusnutdinova D.R., Kamaldinova D.R., Volkova N.I., Makarov V.V., Yudin S.M., Rumyantsev A.G., Rumyantsev S.A.
  7. Minaev A.V., Vavilova T.P., Alekberova G.I., Yamaletdinova G.F., Abduvosidov Kh.A.
  8. Povarnina P.Yu., Nikiforov D.M., Vorontsova O.N., Gudasheva T.A.