Нажмите на эту строку чтобы перейти к Новостям сайта "Русский врач"

Перейти
на сайт
журнала
"Врач"
Перейти на сайт журнала "Медицинская сестра"
Перейти на сайт журнала "Фармация"
Перейти на сайт журнала "Молекулярная медицина"
Перейти на сайт журнала "Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии"
Журнал включен в российские и международные библиотечные и реферативные базы данных

ВАК (Россия)
РИНЦ (Россия)
Эко-Вектор (Россия)

№all / 2018

 1. Дубинская В.А., Быков В.А.
 2. Голубкина Н.А., Молчанова А.В., Шевчук О.М., Логвиненко Л.А., Хлыпенко Л.А.
 3. Кедик С.А., Бабиков А.Н., Шаталов Д.О., Коваленко А.В.
 4. Вагабова Ф.А., Алиев А.М., Раджабов Г.К., Мусаев А.М.
 5. Сампиев А.М., Шевченко А.И., Хочава М.Р., Никифорова Е.Б., Быкова О.А.
 6. Маланкина Е.Л., Ткачёва Е.Н., Козловская Л.Н.
 7. Шибнев В.А., Гараев Т.М., Финогенова М.П., Дерябин П.Г.
 8. Колпаков А.В., Герштейн Е.С., Бабкина И.В., Бежанова С.Д., Морозов А.А., Алферов А.А., Огнерубов Н.А., Пушкарь Д.Ю.
 9. Савин П.С., Савенкова М.В., Савина Т.А., Мясникова С.Б.
 10. Мизина П.Г., Гуленков А.С.
 11. Кондратьев М.Н., Скороходова А.Н., Ларикова Ю.С., Евдокимова Д.П.
 12. Алентьева О.Г., Коняева Е.А., Комиссарова Е.Е.
 13. Жигжитжаповa С.В., Дыленова Е.П., Рандалова Т.Э., Раднаева Л.Д., Тараскинa A.C.
 14. Бельская Л.В., Косенок В.К., Массард Ж., Орлова Е.Э.
 15. Асраров М.И., Шкинев А.В., Позилов М.К., Эргашев Н.А., Эшбакова К.А.
 16. Хобракова В.Б., Татаринова Н.К.
 17. Грязнов М.Ю., Тоцкая С.А.
 18. Токарева М.Г., Прожогина Ю.Э., Каленикова Е.И., Джавахян М.А.
 19. Шаталов Д.О., Кедик С.А., Айдакова А.В., Ворошилова Е.А., Михайленко Е.Н., Беляков С.В., Фёдорова М.М.
 20. Терехов Р.П., Селиванова И.А.
 21. Кутовая А.М., Богачева Н.Г., Давыдова В.Н.
 22. Никитина З.К., Гордонова И.К.
 23. Алрашиди А.А., Калашникова Е.А., Киракосян Р.Н.
 24. Малиновский А.В.
 25. Карпенко Т.Д., Козлов Н.А., Ротобельская Л.Е., Багрова С.Г., Полоцкий Б.Е., Лактионов К.К., Бычков М.Б.
 26. Друккер Н.А., Авруцкая В.В., Дурницына О.А., Шкотова Е.О., Пономарёва А.Ю.
 27. Накарякова Н.И., Люст Е.Н., Смирнова М.М., Олешко О.А.
 28. Бабаева Е.Ю., Грязнов М.Ю.
 29. Демидова М.А., Попов Н.С., Малыгин А.С.
 30. Нгуен Тхи Хай Иен, Тернинко И.И.
 31. Куракин Г.Ф., Лопина Н.П., Бордина Г.Е.
 32. Савченко О.М., Ромашкина С.И., Свистунова Н.Ю., Козловская Л.Н.
 33. Бортникова В.В., Крепкова Л.В., Крутикова Н.М., Фатеева Т.В.
 34. Рудометов А.П., Чикаев А.Н., Андреева Н.Б., Щербакова Н.С., Лебедев Л.Р., Каплина О.Н., Ильичев А.А., Карпенко Л.И.
 35. Куликов О.А., Агеев В.П., Инчина В.И.
 36. Никулин А.В., Окунева М.В., Горяинов С.В., Потанина О.Г.
 37. Стручков П.А., Белобородов В.Л., Колхир В.К., Воскобойникова И.В., Савватеев А.М.
 38. Панин В.П., Мартынчик И.А., Панина М.И., Ферубко Е.В.
 39. Семенова Е.Ф., Бибарсова А.А., Преснякова Е.В.
 40. Муравьёва А.И., Заварзина В.В., Гукасова Н.В., Кузнецов С.Л., Тубашева И.А., Воронцов Е.А.
 41. Хочава М.Р., Шевченко А.И., Никифорова Е.Б., Быкова О.А.
 42. Герштейн Е.С., Муштенко С.В., Терешкина И.В., Кушлинский Д.Н., Ермилова В.Д., Левченко Н.Е., Адамян Л.В., Кушлинский Н.Е.
 43. Савченко О.М., Козловская Л.Н.
 44. Осипов В.И., Быков В.А., Хазиева Ф.М., Сидельников Н.И.
 45. Позднякова Т.А., Бубенчиков Р.А.
 46. Грязнов М.Ю., Бабаева Е.Ю., Тоцкая С.А.
 47. Никитина З.К., Гордонова И.К.
 48. Корсун В.Ф., Корсун Е.В., Николаев С.М., Ферубко Е.В., Лупанова И.А.
 49. Аввакумова Н.П., Мизина П.Г., Кривопалова М.А., Жданова А.В., Катунина Е.Е., Глубокова М.Н.
 50. Воронков А.В., Поздняков Д.И., Руковицина В.М., Оганесян Э.Т.
 51. Савинова Т.Б., Крепкова Л.В., Бортникова В.В.
 52. Сидельников А.Н., Хазиева Ф.М., Семченкова Д.М.
 53. Невидомова Е.В., Невидомова М.А., Невидомов А.М., Молгачёва Т.И.
 54. Быков В., Матвейчук И.
 55. Разуваева Я.Г., Харжеев Д.В., Торопова А.А., Оленников Д.Н.
 56. Маланкина Е.Л., Ткачёва Е.Н., Аль Карави Х., Козловская Л.Н.
 57. Гулмуродов И.С., Шаропов Ф.С., Эргашева Г.Н.
 58. Хохлова С.В., Кушлинский Д.Н.
 59. Айсувакова О.П., Скальный А.В.
 60. Коденцова В.М., Вржесинская О.А.
 61. Грабеклис А.Р., Жегалова И.В., Скальная А.А., Мазалецкая А.Л., Симакова С.А., Скальная М.Г.
 62. Сальникова Е.В., Сизенцов А.Н., Кван О.В., Сальникова В.И., Сизенцов Я.А.
 63. Сидельников Н.И., Тхаганов Р.Р.
 64. Савина Т.А., Мясникова С.Б., Савин П.С.
 65. Хохлова С.В., Кушлинский Д.Н.
 66. Орлова Т.В., Нестерова А.В., Огнещикова И.Д.
 67. Курамагомедов М.К., Мусаев А.М., Гусейнова З.А., Алиев А.М., Раджабов Г.К.
 68. Шараф А.Х., Бондарева Е.Д., Крышень К.Л., Пожарицкая О.Н., Макарова М.Н.
 69. Курманова Е.Н., Ферубко Е.В., Стрелкова Л.Б., Панин В.П., Курманов Р.К., Панина М.И.
 70. Макиев Г.Г., Гурина А.Е., Габолаева Н.А.
 71. Толкачев О.Н., Толкачев В.Н., Шейченко О.П., Фатеева Т.В., Семенов А.В., Абизов Е.А.
 72. Хохлова С.В., Кушлинский Д.Н.
 73. Крепкова Л.В., Бортникова В.В., Боровкова М.В., Кузина О.С.
 74. Воронин А.В.
 75. Коробейникова Т.В.
 76. Тоцкая С.А., Грязнов М.Ю.
 77. Костин А.К.
 78. Гулмуродов И.С., Шаропов Ф.С., Валиев А.Х., Холова Ш.С.
 79. Гудков Г.В., Филиппов Е.Ф., Пивень А.В., Золотавина М.Л. Ким Н.В.
 80. Чулкова С.В.
 81. Легонькова О.А., Коротаева А.И., Ухин С.А., Чекмарева И.А., Федорова Т.В., Ландесман Е.О., Теплоногова М.А., Баранчиков А.Е., Иванов В.К.
 82. Павлова. И.Б., Шаркова Т.С., Подорольская Л.В.
 83. Сидельникова М.К., Савина А.А., Шейченко В.И., Бушуева Г.Р., Фадеев Н.Б., Ласская О.Ф., Пельгунова Л.А.
 84. Серякова А.Н., Ткаченко М.Л., Жнякина Л.Е., Мунина И.И.
 85. Девятов А.Г., Бабаева Е.Ю., Обозная А.С.
 86. Масляков В.Ю., Зайко Л.Н.
 87. Баранова Т.В.
 88. Дармограй С.В., Филиппова А.С., Ерофеева Н.С., Акимова Т.В., Дармограй В.Н.
 89. Зверева В.И., Стрелкова Л.Б., Лупанова И.А., Семкина О.А.
 90. Ишмуратова М.Ю., Тлеукенова С.У.
 91. Карабаева В.В., Сидельникова Г.Ф., Крепкова Л.В., Бортникова В.В., Ферубко Е.В.
 92. Кащенко Н.И., Круглова М.Ю., Горностай Т.Г., Свиридов И.В.
 93. Кемоклидзе З.С., Деканосидзе Г.Е., Кемертелидзе Э.П.
 94. Козак Н.В., Имамкулова З.А.
 95. Луферов А.Н.
 96. Мотылева С.М., Козак Н.В., Куликов И.М.
 97. Рыбашлыкова Л.П.
 98. Танирбергенов Т.Б., Бабушкина A.E., Васюкова Н.С.
 99. Шарофова М.У., Нуралиев Ю.Н., Шабанов П.Д., Сагдиева Ш.С., Сухробов П.Ш., Нуъмонов С.Р.
 100. Шевчук О.М., Логвиненко Л.А.

Страницы